Notariusz – zawód z historią

W ciągu swojego życia, każdy z nas zetknął lub zetknie się z pracą notariusza. Czasami wiąże się to z bezpośrednim kontaktem z notariuszem, a czasami mamy do czynienia z efektami jego pracy. Jakie korzenie ma ten zawód ściśle powiązany z państwem? Jaką drogę kariery trzeba wybrać, żeby zostać notariuszem?

Historia powstania zawodu notariusza

Już od czasów starożytnych w wielu państwach funkcjonowali publiczni sekretarze, którzy zajmowali się sporządzaniem dokumentów dla rządzących oraz dla prywatnych osób. W okresie średniowiecza notariusze zatrudnieni byli najczęściej przez klasztory i kościoły. Zajmowali się oni wtedy głównie sporządzaniem kościelnych dokumentów oraz protokołów z posiedzeń kościelnych. W Polsce zawód notariusza pojawił się w XIII wieku a zakres jego obowiązków i jego rola rosły wraz z rozwojem państwa i kształtowaniem się prawa. Dawniej byli oni urzędnikami królewskimi zajmujący się sporządzaniem różnych wiążących dokumentów. W czasach zaborów notariusze byli zatrudniani przez władze zaborcze, a od momentu odzyskania niepodległości wchodzą w skład urzędników państwowych. Obecnie notariusz jest także zaliczany do urzędników państwowych.

Czym obecnie zajmuje się notariusz?

Głównym zadaniem notariusza jest sporządzanie różnych dokumentów mających moc prawną. Do tego typu dokumentów należą na przykład umowy, akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty, pełnomocnictwa albo inne dokumenty o charakterze prawnym. Na stronie https://www.notariusz-boc.eu/ znajdujemy przekonujący argument, dlaczego warto udać się do kancelarii notarialnej: „udając się do notariusza celem przedstawienia swojej woli w zakresie dziedziczenia, mamy gwarancję, że notariusz wyjaśni, jakie postanowienia zawrzeć w testamencie, aby oddał on w całości wolę testatora, jednocześnie pozwalając uniknąć w przyszłości ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto, dla niektórych postanowień przewidziano wymóg formy aktu notarialnego”. Notariusz odpowiada za legalność i wiarygodność dokumentów mających charakter prawny oraz chroni interesy obu stron transakcji.

W jaki sposób zostać notariuszem?

Każdy kraj ma wyznaczoną swoją drogę kariery do zostania notariuszem. W Polsce konieczne jest zdobycie wyższego, magisterskiego wykształcenia prawniczego. Następnym etapem jest odbycie co najmniej dwu letniej aplikacji notarialnej w Krajowej Izbie Notarialnej. W zakres tej aplikacji wchodzi praktyka notarialna połączona z teoretycznymi szkoleniami. W trakcie jej trwania zdobywa się doświadczenie zawodowe, uczestniczy się w sporządzaniu dokumentów notarialnych oraz prowadzeniu różnych spraw. Po ukończeniu aplikacji notarialnej i zdaniu egzaminu państwowego (część pisemna i ustna), Krajowa Izba Notarialna wydaje decyzję o nadaniu tytułu notariusza. Po odbyciu niełatwej drogi związanej z zdobyciem wykształcenia, notariusz może pracować w charakterze prywatnym lub podjąć pracę w kancelarii notarialnej.

Korzenie zawodu notariusza sięgają starożytności, ale również obecnie jest to zawód cieszący się dużym zainteresowaniem. Notariusz dba o to, żeby formalności związane z dokumentacją prawną były właściwie wypełnione, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Jeśli ktoś rozważa czy zostać notariuszem, to musi być świadomy ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here